روستای فیلاشهرستان الیگودرز

Sorry, only modern browsers.

روستای فیلا کجاست ؟

روستای فیلا یکی از بیشمار روستاهای شهرستان الیگودرز در لرستان می باشد که به واسطه قرار گرفتن در بین کوه های صعب البعور دچار محرومیت گشته و رفته رفته افراد بومی آنجا را ترک کرده اند و در حال حاضر بیش از چندین خانوار در آنجا سکونت ندارند

روستای فیلا و دیگر روستاهایی که در بین رشته کوه های زاگرس قرار گرفته اند به دلیل نبود جاده های مناسب به صورت دست نخورده باقی مانده اند و مکان های مناسبی برای توریسم گردشگری به شمار می آیند .